BURMISTRZ ZABŁUDOWA PODPISAŁ UMOWĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU „REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁOSTOCZKU WARUNKIEM POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”


19 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano sześć umów na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.


        Umowy z przedstawicielami samorządów podpisywali Marszałek Jarosław Dworzański oraz Wicemarszałek Ignacy Jasionowski - umowy związane z inwestycjami drogowymi, Wicemarszałek Bogusław Dębski - umowy dotyczące pozostałych inwestycji

           W wyniku realizacji projektu Gminy Zabłudów (działanie 6.1) pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku warunkiem poprawy jakości kształcenia”, związanego z rozwojem infrastruktury z zakresu edukacji, zmodernizowany zostanie obiekt dydaktyczny o powierzchni 470,33 m². Obiekt ten zostanie również doposażony poprzez zakup 330 sztuk sprzętu. Szacuje się, iż ze zmodernizowanego i doposażonego obiektu dydaktycznego skorzysta 97 uczniów.
Celem tego projektu jest nie tylko poprawa warunków kształcenia, ale również poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników szkoły, informatyzacja szkoły, zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania, powstrzymanie odpływu uczniów do innych placówek szkolnych, zapewnienie właściwych warunków lokalnych dla organizacji zajęć pozalekcyjnych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu polega na wykonaniu prac remontowych: naprawie dachu oraz remoncie sal dydaktycznych i pomocniczych oraz zakupie wyposażenia klas, mebli, sprzętu komputerowego, sportowego, audiowizualnego, wyposażenia klas „0” oraz pomocy dydaktycznych.

 

ŹRÓDŁO: WROTA PODLASIA
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale