GMINA ZABŁUDÓW POZYSKAŁA ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ ULICY SURAŻSKIEJ


W dniu 6 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyła się uroczystość podpisania umów z samorządami lokalnymi województwa na realizacje projektów ujętych w Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej RPO WP.

Oprócz Członków Zarządu Województwa i przedstawicieli lokalnych samorządów w uroczystości wzięli także udział radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Andrzej Sutkowski, Jacek Łapiński i Sławomir Gromadzki.


Lista projektów obejmuje 14 pozycji.Wartość podpisanych umów na realizację wszystkich  projektów to 93 775 134,15 zł, z czego 43 345 470,10 zł to środki pochodzące z dotacji rozwojowej.


Projekt Gminy Zabłudów polegać będzie na przebudowie ulicy Surażskiej w Zabłudowie o długości 0,911km. Wartość zadania to 2.086.120zł, z czego udział własny gminy wyniesie 1.335.888 zł.

 

Wicemarszałek Bogusław Dębski zwrócił także uwagę samorządowców na możliwości wynikające z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, biorąc pod uwagę miedzy innymi wysokość funduszy zarezerwowanych na ten cel oraz potencjalne korzyści. Zaznaczył wagę konsultacji ze służbami urzędu marszałkowskiego celem wypracowania dobrej jakości przygotowywanych projektów, tak by prawidłowo formułowany był nie tylko kształt wniosku, lecz i treść odpowiadała potrzebom społeczności samorządu.

 

Źródło: Wrota Podlasia
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale