III SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


 Or. 0002.10.1.2014
 
 
 
 
 
         Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję III Sesję Rady Miejskiej VII kadencji na dzień 29 grudnia 2014r o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie;
2.     Przyjęcie porządku obrad;
3.     Przyjęcie protokołów z I i II  sesji;
4.     Informacja przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.     Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady;
6.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz analiza wysokości stawek podatku rolnego, leśnego  i od środków transportu,
b)    zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2014 rok,
c)     zmian w wieloletniej prognozie gminy Zabłudów na lata 2014 – 2025,
d)    zmiany Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów
7.     Interpelacje i zapytania radnych;
8.     Wolne wnioski;
9.     Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Maciej Rogucki
 
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale