INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PT.


                                                                                              Zabłudów, 15.11.2012 r.

Or.524.11.2012

 

            Urząd Miejski w Zabłudowie informuje, że w dniu 14.11.2012 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Folwarki na realizację zadania publicznego pt. „Świąteczne inspiracje”.
           W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia tj. od 16.11.2012 r. do 22.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w godzinach 7:00-15:00.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=11593
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale