KONKURS ESTETYCZNA I BEZPIECZNA ZAGRODA WIEJSKA


Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 
przy współudziale:
 
-      Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Białostockiego
-      Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku
-      Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
 
ogłasza   XI   edycję     k o n k u r s u :
 
„Estetyczna i Bezpieczna Zagroda Wiejska Powiatu Białostockiego”
 
 
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące gospodarstwa rolne na terenie powiatu białostockiego.
·         Ocenie będą podlegać następujące elementy:
-        ogólny ład i porządek w zagrodzie,
-        stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
-        sposoby przechowywania nawozów naturalnych,
-        rozdzielenie części mieszkalnej i wypoczynkowej od gospodarczej,
-        wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części i inne zabezpieczenia,
-        estetyka i bezpieczeństwo miejsca wypoczynkowego dla dorosłych i dzieci,
-        gospodarka  odpadami.
·         Zgłoszenia należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych w Urzędzie Miasta lub Gminy do dnia 15 lipca 2013 r.
·         Formularze zgłoszeniowe i regulamin konkursu dostępne są w Urzędach Miast i Gmin,  Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białymstoku i Starostwie Powiatowym w Białymstoku lub pod niżej podanym linkiem
Estetyczna i Bezpieczna Zagroda Wiejska Powiatu Białostockiego” - regulamin i karta zgłoszeniowa
·         Podsumowanie konkursu nastąpi w październiku br.
 
Dla  zwycięzców  przewidziane  są nagrody !
 
 
Szczegółowe informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku - Wydział Rolnictwa,  Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji, ul. Borsucza 2, pok. 306, tel. 740-39-74Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale