KONSULTACJE W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW


Burmistrz Zabłudowa ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabłudów.


Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów.

Konsultacje będą prowadzone do dnia  10 grudnia 2012 r., a osobami uprawnionymi do udziału w nich są mieszkańcy Gminy Zabłudów.

Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16 – 060 Zabłudów lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
um@zabludow.pl  w tytule wpisując „Konsultacje społeczne”.
W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy Zabłudów do udziału w konsultacjach.

Projekt regulaminu jest udostępniony pod niżej podanym linkiem:
http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=11594
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale