Konkurs ,,Modernizacja Gospodarstw Rolnych ‘’


          Z przyjemnością informujemy, że już rozpoczął się nabór wniosków, który zakończy się  17 listopada 2015 r. 
Kto może zostać Beneficjentem?
 O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym osoby wspólnie wnioskujące), osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi: 
• gospodarstwa rolnego, lub
• nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej 

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?
 a) rozwój produkcji prosiąt,
 b) rozwój produkcji mleka krowiego,
 c) rozwój produkcji bydła mięsnego,
d) związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Pomocy nie przyznaje się na operację dotyczącą chowu drobiu, chyba że chów ten jest ekologiczny. 

 Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:
 • 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo, z zastrzeżeniem, że:
 > 200 tys. zł przyznawane jest dla operacji obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem,
> 900 tys. przyznawane jest dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt. 
Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr. tel. 607981060, 697270641 lub w siedzibie firmy Anna Lebiedzińska, ul. Nowy Świat 2, 15-453 Białystok.Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale