NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW ROZPOCZETO REALIZACJĘ INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2009 ROK


Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęto na terenie Gminy Zabłudów realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie  na rok 2009.
Burmistrz Zabłudowa ogłosił następujące przetargi:
- na budowę ciągu dróg gminnych Kucharówka – Rafałówka, Rafałówka – Zabłudów,
- na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Zabłudów,
- na budowę placów zabaw,
- na przebudowę ulicy Surażskiej w Zabłudowie,
- na montaż windy przy budynku ośrodka zdrowia w Zabłudowie.
W wyniku  rozstrzygnięcia przetargów zostali wyłonieni wykonawcy z którymi podpisano umowy. 
 • Roboty budowlane na ulicy Surażskiej zostaną zakończone w grudniu 2009r i obejmą całą ulicę Surażską począwszy od Rynku aż do połączenia z ulicą Białostocką na wysokości zjazdu na ulicę 3 – go Maja. W zakres zleconych robót wchodzi wykonanie nawierzchni, kanału deszczowego, chodników oraz uliczki łączącej ulicę Surażską z ulicą Rynek.  Zadanie jest współfinansowane w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej. Wartość zadania to 2.086.120zł, z czego udział własny gminy wyniesie 1.335.888 zł. 
 • Droga gminna Kucharówka- Rafałówka – Zabłudów będzie oddana do użytku we wrześniu br. Zadanie to jest finansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2007 – 2011. 
 • Prace związane z budową oświetlenia zostaną ukończone w końcu czerwca br..
 • W drugiej połowie maja dzieci będą już mogły bawić się na nowo urządzonych placach zabaw.
 • Na etapie rozstrzygania jest przetarg na montaż windy, wiadomo jednak, iż wyłoniony wykonawca ma obowiązek zrealizować zamówienie w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
Ogłoszono również przetarg na  remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Białostoczku. Na to zadanie gmina przeznaczy 110.217,29 zł- tj 25 % wartości zadania, pozostałe 75% kosztów zostanie pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O dofinansowanie z EFRR Gmina Zabłudów ubiegała się również w związku z planowanym remontem Szkoły Podstawowej w Zabłudowie. Wartość kosztorysowa zadania to 1.546.099,65 zł. Planowany wkład własny gminy wynosi 25%, co stanowi kwotę 386.524,93zł.. Niestety projekt nie znalazł się na liście rankingowej wśród zadań zakwalifikowanych do finansowania z EFRR. Z środków własnych zostanie wyremontowany dach na szkole w Zabłudowie.
 
Z pracami budowlanymi na terenie gminy Zabłudów ruszyli również zarządcy dróg krajowych i powiatowych.
 
Największą inwestycją realizowaną na terenie gminy jest przebudowa ulicy Białostockiej, leżącej w ciągu drogi krajowej Nr 19. Roboty budowlane obejmują całkowitą przebudowę nawierzchni ulicy wraz z wymianą kanału deszczowego, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Białostockiej Bielskiej i Mickiewicza oraz wykonanie chodników. Czas realizacji tej inwestycji przewidziany jest na dwa lata. W trakcie wykonywania prac na ulicy Białostockiej ruch na tym odcinku będzie się odbywał jedną stroną jezdni.
 
Trwają prace budowlane na ulicy 3 – go Maja w Zabłudowie, gdzie układany jest chodnik z prawej strony jezdni, dodatkowo nawierzchnia tej ulicy ma być utwardzona drugą warstwą asfaltu.
 
Tak więc tego lata użytkowników zabłudowskich ulic czeka sporo utrudnień, które warto przeboleć po to by nasze miasto wyglądało po prostu ładniej.
 
Mieszkańców Zabłudowa zainteresowanych budową ulic i chodników na osiedlu Marii Magdaleny oraz ulicach Polnej i Zamiejskiej informujemy, że w 2009 roku za łączną kwotę 95.000 zlecone zostanie wykonanie pełnej dokumentacja kosztorysowo - projektowej budowy nawierzchni tych ulic.
Łącznie na inwestycje w 2009 roku z budżetu gminy Zabłudów zostanie przeznaczonych 4.593.135 zł.
 

Sporz. J. JakoniukPowrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale