OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO


OGŁOSZENIE
Urząd Miasta w Zabłudowie posiada do sprzedaży „na pniu” drewna opałowego  sosna, brzoza, osika, wierzba iwa w ilości 107 szt. tj:

- gat. sosna 65 szt. o obw. pni 2x30 cm, 2x35 cm, 2x40 cm, 2x50 cm, 55 cm, 3x60 cm, 2x63 cm, 2x65 cm, 5x75 cm, 77 cm, 2x78 cm, 6x80 cm, 81 cm, 6x70 cm, 84 cm, 88 cm, 3x85 cm, 4x90 cm, 2x95 cm, 97 cm, 98 cm, 2x100 cm, 105 cm, 106 cm, 108 cm, 3x110 cm, 111 cm,

- gat. brzoza 13 szt. o obw. pni 30 cm, 35 cm, 2x40 cm, 47 cm, 50 cm, 53 cm, 60 cm, 62 cm, 75 cm, 90 cm, 95 cm, 132 cm,


- gat. osika 25 szt. o obw. pni 35 cm, 36 cm, 37 cm, 2x40 cm, 42 cm, 44 cm, 2x55 cm, 57 cm, 58 cm, 5x60 cm, 65 cm, 66 cm, 67 cm, 68 cm, 80 cm, 100 cm, 113 cm, 134 cm, 135 cm,

- gat. wierzba iwa 4 szt. o obw. pni 50 cm, 57 cm, 58 cm, 70 cm.

Od oferentów oczekuje się wycięcia wyżej wymienionego drzewostanu oraz uprzątnięcia terenu po wykonaniu robót.

Informuję jednocześnie, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wymagany termin usunięcia drzew do dnia 31.12.2011 r. 
 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w sekretariacie tut. urzędu ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów do dnia 14.11.2011 r. do godz. 1000 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup drewna z działki nr 181 w Kudryczach”. Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana stosowna umowa.

W przedmiotowej sprawie proszę kontaktować się z P. Adamem Andrejczukiem – inspektorem Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w pok. nr 215 IIp. tel. 85 7188 100 wew. 39 w godz. 700-1500, gdzie można pobrać druk formularza ofertowego oraz zapoznać się z warunkami umowy.

FORMULARZ OFERTOWY  

WZÓR UMOWY
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale