OWOCNE OBRADY


Zatwierdzono uchwały, które umożliwią złożenie wniosków o dofinansowanie budowy wodociągów, remontu przedszkola oraz świetlicy w Zwierkach ze środków Unii Eurpoejskiej

          27 stycznia 2010 r. Zabłudowscy Rajcy zebrali się po raz 33 w V kadencji.
Podjęli szereg uchwał, wniesionych pod obrady przez Burmistrza, które są początkiem wielu interesujących działań.
Zatwierdzono uchwały, które umożliwią złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej takich inwestycji jak: 

 •  Budowa wodociągów Sieśki - Olszanka –Ochremowicze i Pawły – Ciełuszki – Kaniuki;
 •  Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb przedszkola małej sali gimnastycznej. Dodatkowo w ramach tego zadania zostanie ogrodzony plac wokół przedszkola, planowana jest również wymiana wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych;
 • Remont świetlicy Wiejskiej w Zwierkach.

           Termin składania wniosków na dofinansowanie w/w zadań upływa na przełomie stycznia i lutego br.. Władze Gminy pierwszych informacji o sposobie rozpatrzenia mogą się spodziewać za 5 - 6 miesięcy. Oznacza to, że inwestycje, o których wyżej mowa, będą miały swój finał w 2010 i 2011 roku.


         Ponadto Rada upoważniła Burmistrza do podpisania porozumień z Powiatem Białostockim oraz Zarządem Województwa Podlaskiego. Porozumienie z Powiatem jest zawierane w celu dofinansowania przez Gminę prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Halickie i Kuriany. W wyniku tego działania opracowane zostaną dokładne mapy numeryczne. Dla mieszkańców oraz inwestorów z zewnątrz ułatwi to dostęp do dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej.
Porozumienie zawarte z Zarządem Województwa pozwoli na kontynuację remontu chodnika wzdłuż ulicy Mickiewicza w Zabłudowie. W bieżącym roku wyremontowany zostanie, po obu stronach, chodnik na odcinku od ronda do mostu na rzece Rudni.


              Radni zatwierdzili plany pracy na rok 2010: Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej a także pozostałych stałych komisji Rady (Kultury, Zdrowia i Oświaty, Planowania i Finansów oraz Gospodarczej).


Uchwały podjęte na XXXIII sesji dostępne sa na stronie http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=9457


J.J

 
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale