RADA MIEJSKA UCHWALIŁA BUDŻET GMINY NA 2010 ROK


                 Głównym punktem obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie było przyjęcie budżetu Gminy na rok 2010. Radni bez uwag zaakceptowali zaproponowany przez Burmistrza projekt zgodnie, z którym planowane na 2010 rok dochody wyniosą 21.819.371 zł. Planowane wydatki to 24.819.371 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 3 000.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostaną na pokrycie kosztów takich działań jak m.in.:

 • Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów. W ramach tego zadania współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
  – 2013 w ramach działania: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej, wybudowane zostaną wodociągi:

*Nowosady - Żuki – Kowalowce,
*Krynickie – Solniki - Koźliki,
*Wykonana zostanie kanalizacja na ul. Sikorskiego, Zamiejskiej, Bielskiej i Podrzecznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Ogółem koszt zadania, po przetargu, wyniesie 2.153.300 zł. Planowany termin wykonania wszystkich w/w zadań to 10 październik br.
 

 • Modernizacja ulic Kościelnej i Szkolnej w Zabłudowie – zadanie obejmuje budowę nawierzchni i chodników wzdłuż tych ulic oraz  wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej.
 • Remont świetlicy wiejskiej w Kurianach. Koszt inwestycji to 228.361zł, z czego ponad 140.000 zł pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 • Remont budynku małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zabłudowie – zadanie zostanie wykonane ze środków własnych.


          Do wydatków inwestycyjnych  zaliczane są również koszty wykonania projektów.
W 2010 należy spodziewać się ukończenia prac nad projektami m.in. na:

 • budowę sieci wodociągowe Pawły – Ciełuszki – Kaniuki,
 • budowę sieci wodociągowej wraz z kanalizacja na ulicy Bielskiej,
 • budowę ulic na Osiedlu Św. Marii Magdaleny oraz ulicach Zamiejskiej i  Polnej,
 • Przygotowana zostanie pełna dokumentacja kosztorysowo – projektowa budowy nawierzchni wraz
  z infrastrukturą techniczną ulic Kalwińskiej i Cerkiewnej w Zabłudowie.

Ponadto Gmina Zabłudów finansuje w 50% wykonanie projektu przebudowy ul. Chodkiewicza – będącej odcinkiem drogi powiatowej. W ramach tego zadania planowane są do wykonania chodniki wzdłuż ulicy, zatoki parkingowe przy cmentarzach oraz kanał burzowy.
          W 2010 roku Powiat białostocki na terenie Gminy Zabłudów będzie prowadził następujące inwestycje:

 • modernizację ul. Rynek w Zabłudowie,
 • przebudowę nawierzchni drogi Pawły – Dawidowicze,
 • remont nawierzchni drogi na odcinku Folwarki Małe – Folwarki Wielkie – Folwarki Tylwickie,
 • remont nawierzchni na odcinku drogi Zabłudów - Krynickie.


Zadania te, również w 50%, będą finansowane z budżetu naszej Gminy.


 

 

          Na strnie BIP http://um-zabludow.pbip.pl/?event=kategoria&id=606  publikujemy cały budżet Gminy Zabłudów na 2010 rok oraz pozostałe uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie.


 

J.J

Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale