Relacje z sesji: Rady Miejskiej w Zabłudowie i Rady Powiatu Białostockiego


            W dniu 9 września br. miała miejsce 38 sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie.
Na wstępie radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z realizacji wcześniej podjętych uchwał. Poinformował on o zakończeniu robót przy budowie sieci kanalizacyjnej na ulicach Bielskiej, Zamiejskiej, Podrzecznej i Sikorskiego w Zabłudowie oraz remoncie oczyszczalni.
W lipcu zakończono remont nawierzchni drogi powiatowej Pawły – Dawidowicze oraz odcinków dróg na trasie Folwarki Małe – Folwarki Tylwickie, a także Zabłudów - Krynickie.
W miejscowości Ryboły prowadzone są roboty drogowe w związku z budową nawierzchni żwirowej na odcinku drogi prowadzącej w kierunku osiedla.
W Szkole Podstawowej w Zabłudowie przeprowadzany jest obecnie remont pomieszczeń administracyjnych. Wcześniej dokonano wymiany skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach przedszkola a także ogrodzono plac zabaw. Zakres robót na tym obiekcie przewiduje również remont małej sali gimnastycznej. Dodatkowo do oddziałów przedszkolnych zakupione będą nowe zabawki.
Nadal trwa budowa wodociągów: Nowosady – Żuki – Kowalowce oraz Krynickie – Solniki - Koźliki.
Burmistrz poinformował, że w dniu 13 września podpisze umowę na budowę wodociągu we wsiach: Ciełuszki i Kaniuki. Prace przy budowie tego wodociągu ruszą w przyszłym roku.
Budowa kanalizacji i wodociągów na terenie naszej gminy jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie to dla projektu pn. „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Zabłudów” wyniosło 1 264 791 zł, środki własne to 784 509 zł. Na realizację w 2011 roku wodociągu Pawły – Ciełuszki – Kaniuki pozyskano z „Programu…” kwotę 2156020 zł, co stanowi 75% całkowitych kosztów tej inwestycji.


          Wśród podjętych przez Radę uchwał na szczególną uwagę zasługuje uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Gnieciuki i Małynka. Na objętych planem terenach, inwestor przewiduje budowę kilku zespołów domów letniskowych oraz urządzeń o charakterze rekreacyjnym, takich jak: tereny sportowe i urządzenia zabawowe dla dzieci i młodzieży, 3 zbiorniki wodne z terenami plażowymi. Tego rodzaju atrakcje z pewnością przyciągnął uwagę turystów i zachęcą do spędzenia urlopu na malowniczej zabłudowskiej ziemi.
Wyżej opisane zagospodarowanie przyczyni się do aktywizacji gospodarczej terenów sąsiednich, a pośrednio całej gminy.
Radni uchwalili Regulamin korzystania z Parku Zamkowego w Zabłudowie.
W uchwale, w 12 punktach  opisano, czego w parku czynić nie wolno.
Za naruszenie obowiązujących prawem lokalnym zasad i naruszanie porządku publicznego wobec osób winnych mogą być skierowane wnioski do Sądu Grodzkiego.
Rada podjęła również uchwałę, w której określiła wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Podobną uchwałę podjęto również w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 Po raz kolejny zmieniona została uchwała w sprawie budżetu gminy Zabłudów na 2010 rok. Jak wynika z uzasadnienia do podjętej uchwały, nastąpiło większe niż planowano zwiększenie wydatków. Na zmniejszenie dochodów ma wpływ m.in.  niższe zainteresowanie zakupem gruntów oraz niższe niż zakładano wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 248.000zł. Obie przyczyny. niewątpliwie są odzwierciedleniem ogólnokrajowego spowolnienia gospodarczego.
 Rada przyjęła informację burmistrza z wykonania budżetu gminy Zabłudów
za I półrocze 2010 roku.. Informacja zawiera szczegółowy opis sposobu realizacji dochodów i wydatków przez Urząd Miejski oraz gminne instytucje kultury.
Powyższa informacja wydana przez burmistrza zarządzeniem Nr V/63/10 oraz uchwały Rady dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/?event=kategoria&id=609  .

J.J


Relacja z 50 sesji Rady Powiatu Białostockiego
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale