SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

Na podstawie art. 29a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) postanawiam, co następuje:

§1. Zwołać sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie na dzień 09 grudnia 2014 r. (wtorek), na godz. 9,00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

§2.Ustalić następujący porządek sesji:

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.     Wręczenie Burmistrzowi Zabłudowa zaświadczenia o wyborze.

3.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Zabłudowa.

4.      Zamknięcie sesji.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale