STYPENDIA UNIJNE


Stypendia unijne przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIX/448/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r., uczniom odbywającym naukę w systemie dziennym wszystkich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych w województwie podlaskim.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje dyrektorom szkół.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2009/2010 składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w terminie do 31 sierpnia 2010 r. <WIĘCEJ NA STRONIE: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendia_ue/ >
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale