SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH: KUCHARZ, PRACOWNIK BIUROWY, PRAWO JAZDY KAT. C


Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
realizuje projekt
„Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


      Projekt skierowany jest do 150 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz nieposiadających stałego zatrudnienia (zgodnie z kryterium dochodowym określonym przepisami o pomocy społecznej) z terenu gminy Łapy, Wasilków, Zabłudów pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu organizujemy wsparcie doradczo-szkoleniowe, obecnie rekrutujemy na szkolenia:

- specjalista ds. gastronomii (kucharz) + prawo jazdy kat. B

- pracownik biurowy/asystentka zarządu + prawo jazdy kat. B

- kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona


Dodatkowo istnieje możliwość odbycia 4 miesięcznego STAŻU ZAWODOWEGO  (dla szkolenia prac. biurowy i specjalista ds. gastronomii) oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

REKRUTACJA 01.06.2013-31.07.2013r.Szczegółowe informacje na www.kislapy.pl lub pod nr tel. 728-925-717.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok, Tel/fax. 85-652-61-07
 
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale