UWAGA


                                                                           Zabłudów, dn. 20.07.2012 r.

                                                   UWAGA!!!

             Na terenie miejscowości SIEŚKI i SKRYBICZE gm. Zabłudów odnotowano przypadki wystąpienia rośliny pn.  „BARSZ SOSNOWSKIEGO”. Roślina wydziela substancję parzącą stanowiącą niezwykłe zagrożenie dla okolicznych mieszkańców.  Największe zagrożenie poparzeniem występuje w okresie słonecznej pogody z wysokimi temperaturami, w czasie kwitnienia i dojrzewania tych roślin. W olejkach eterycznych zawartych w roślinie właściwości toksyczne stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Podczas kontaktu ze skórą w obecności światła słonecznego związki te powodują oparzenia         II i III stopnia. Siła reakcji na w/w oparzenia jest bardzo indywidualna i wynika z wrażliwości poszczególnych osób, niemniej zwiększa się przy wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.  Ponadto „Barszcz Sosnowskiego” znajduje się na liście roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 Nr 210, poz. 1260). Został on wpisany na listę ze względu na swój inwazyjny charakter oraz niebezpieczeństwo, jakie może stanowić dla ludzi  i zwierząt. Umieszczenie tego gatunku w w/w rozporządzeniu jest związane z objęciem go zakazami zawartymi w art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), tj. wprowadzania do środowiska przyrodniczego, przemieszczania w tym środowisku, sprowadzania do kraju, przetrzymywania, prowadzenia hodowli i obrotu wewnątrz kraju.
 Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż kontakt z rośliną jest szczególnie niebezpieczny.

 
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale