XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Rada Miejska na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2009r udzieliła absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa – Jackowi Lulewiczowi, uznając tym samym działalność finansową Burmistrza (jako organu wykonawczego gminy) za prawidłową.
 
Ponadto przedmiotem obrad XXIV sesji było przyjęcie sprawozdań finansowych za 2008 rok Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie. Podjęto również uchwałę  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok.

Zmiany w tegorocznym budżecie były podyktowane m.in.:

 • Zwiększeniem  o kwotę 38.969 zł wydatków na zabezpieczenie środków własnych na przebudowę ulicy Surażskiej w Zabłudowie.,
 • Zwiększeniem  o kwotę 8.500  zł planu środków na wydatki inwestycyjne z uwagi na planowany zakup i montaż przystanku autobusowego w Zabłudowie,
 • Zwiększeniem dotacji na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego,

Oprócz wymienionych wyżej uchwał Rada Miejska w Zabłudowie  pozytywnie zaopiniowała projekt przebiegu Południowej Obwodnicy Białegostoku sporządzony przez firmę TRANSPROJEKT z Gdańska na zlecenie GDDKiA w Białymstoku. Temat przebiegu obwodnicy był przedmiotem burzliwej dyskusji na sali obrad. Przeciwnicy dwuwariantowej wersji promowanej przez projektanta nie zdołali jednak przekonać większości radnych do odrzucenia rozwiązań komunikacyjnych, opracowanych w związku z przebiegiem obwodnicy przez wsie Kuriany i Protasy.

 

 

 

 


 

Sporzadziła: J. Jakoniuk
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale