XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ


Radni uchwalili budżet  na 2009 rok oraz przyjęli Program osłonowy
w zakresie udzielania pomocy lekowej mieszkańcom Gminy Zabłudów
.

 

 

 

 

 


 

 

W dniu 30 grudnia na XXI sesji rady Miejskiej został uchwalony budżet Gminy na 2009 rok.
Wśród zaplanowanych działań w uchwale budżetowej w załączniku inwestycyjnym widnieją takie inwestycje jak m.in.:
-
modernizacja nawierzchni dróg: ul. Surażska w Zabłudowie,
- modernizacja nawierzchni ulicy we wsi Rafałówka,
- budowa ul. Kościelnej (parking, kanał deszczowy, odbudowa nawierzchni oraz oświetlenie),
- remont ciągu dróg gminnych Kucharówka – Rafałówka, Rafałówka – Zabłudów,
- Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic na osiedlu Marii –Magdaleny w Zabłudowie oraz pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic Zamiejskiej i Polnej w Zabłudowie.

Ponadto w/w załączniku widnieje kilka pozycji z zakresu budowy wodociągów na terenie gminy oraz remontów szkół w Białostoczku i Zabłudowie.

 

 

 

 Rada podjęła także uchwałę w sprawie Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej mieszkańcom Gminy Zabłudów.
Celem programu jest wsparcie finansowe osób w wieku geriatrycznym i przewlekle chorych w wieku produkcyjnym, niepełnosprawnych, wymagających systematycznego leczenia. Pomoc finansowa jest udzielana ze środków własnych budżetu gminy i przyznawana jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku należy dołączyć rachunek bądź fakturę wystawioną przez aptekę, zawierającą dane osobowe na rzecz, której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę oraz udokumentować posiadany dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek.
Bliższych informacji w sprawie pomocy lekowej udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej telefonicznie pod numerem: (085) 7188100 wewn. 45 lub 26.

 

 

 

 

Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawach:
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale