XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ


Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje  XXV sesję Rady Miejskiej V kadencji na dzień 29 maja 2009r o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie;

2.      Przyjęcie porządku obrad;

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6.      Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Zabłudowa;

7.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zasad kształtowania nazewnictwa placów i ulic,

b)      udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego  w budynku przy ulicy A. Mickiewicza w Zabłudowie,

c)      ogłoszenia konsultacji w sprawie zmiany nazw miejscowości: Dawidowicze i Zagruszany,

d)     zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kuriany;

e)      zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Odnaleźć siebie – program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie”

8.      Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej;

9.      Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok;

10.  Zajęcie stanowiska w sprawie obszaru Natura 2000

11.  Interpelacje i zapytania Radnych.

12.  Wolne wnioski.

13.  Zamknięcie obrad.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale