ZAWIADOMIENIE O XI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Or.0002.11.1.2015

 

 Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję na dzień 30 listopada 2015r, XI  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu.  Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie;

2.   Przyjęcie porządku obrad;

3.   Przyjęcie protokołów  z  poprzednich sesji;

4.   Informacja przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

5.   Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości;

7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych;

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości podatku od środków transportu;

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej;

10.        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zabłudów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

11.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

12.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

13.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

14.        Rozpatrzenie projektu uchwały o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego;

15.        Odczytanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej;

16.        Interpelacje i zapytania radnych;

17.        Wolne wnioski;

18.        Zamknięcie obrad.

 

.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale