ZAWIADOMIENIE O X SESJI RADY MIEJSKIEJ


Zabłudów, 18 października 2011r

Or. 0002.7.1.2011

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję X Sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 27 października 2011 r o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie;

2. Przyjęcie porządku obrad;

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Gnieciuki w gminie Zabłudów;

7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania w 2010 roku uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2008r w sprawie obrotu nieruchomościami gminnymi ( materiały informacyjne znajdują się przy zawiadomieniu o posiedzeniu komisji - link);

8. Analiza wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego;

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Krynickich,

b) podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”,

c) wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2012 – 2015,

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023,

e) zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2011 rok,

10. Rozpatrzenie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy Zabłudów za I półrocze 2011 roku;

11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych;

12. Wolne wnioski;

13. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Mikołaj Kuna
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale