ZAWIADOMIENIE O vi SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Or.0002.6.1.2015
 
 
 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję na dzień 30 kwietnia 2015r, VI  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu.  Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie;
2.   Przyjęcie porządku obrad;
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
6.   Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów organów sołectw i Zarządu Osiedla Miasta Zabłudowa;
7.   Przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy Zabłudów za 2014 rok i informacji o stanie mienia komunalnego gminy za 2014 rok;
8.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie za 2014 rok,
b)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie za 2014 rok,
c)    zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
d)    przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
e)    zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok,
f)     w sprawie zmiany uchwały dotyczącej diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zabłudów,
g)    oceny zasobów pomocy społecznej,
h)    przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Halickie,
i)     członkostwa  Gminy Zabłudów w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska,
j)     uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy Zabłudów na potrzeby służby zdrowia;
9.   Przyjęcie sprawozdania z działalności organizacji pozarządowych;
10.        Interpelacje i zapytania radnych;
11.        Wolne wnioski;
12.        Zamknięcie obrad.
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki
 
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale