KOLEKTORY SŁONECZNE W GMINIE ZABŁUDÓW


                 Burmistrz Zabłudowa informuje, iż zamierza starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „Słoneczna Gmina Zabłudów” polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych indywidualnych gospodarstw domowych oraz budynkach użyteczności publicznej.
W przypadku uzyskania dofinansowania projektu przez Gminę przewidywana wysokość wkładu własnego związanego z zakupem i montażem instalacji solarnej wynosić będzie 35% (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 65%).
W związku z krótkim terminem na przygotowanie wniosku   o dofinansowanie zwracamy się do mieszkańców gminy zainteresowanych przestąpieniem do projektu z prośbą o wypełnienie ankiety i deklaracji udziału w projekcie oraz jej niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Miejskiego   w Zabłudowie w terminie do dnia 1 października 2012 r.
Ankietę i deklarację przystąpienia do projektu można pobrać ze strony internetowej gminy www.zabludow.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim   w Zabłudowie.
Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Zawadzka     – pok. nr 14, tel. (85) 71 88 669, mail: gospodarka@zabludow.pl
 
 
Burmistrz Zabłudowa
  Jacek W. Lulewicz

 

ANKIETA I DEKLARACJA
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale